Postair filth le Seumas McAvoy

Chan fhaigh duine dheth gus an dèan e san dràma seo bhon neach-cruthachaidh Trainspotting, ann an taighean-cluiche 30 Cèitean.

Postair filth le Seumas McAvoy

Tha an Lorgaire Seàirdeant Brus Robasdan ag iarraidh àrdachadh. Tha e soilleir gur e an duine as fheàrr airson na h-obrach, chan eil anns a’ chòrr de a cho-obraichean ach amadan. ‘Gu mì-fhortanach, tha murt air a bhith ann agus tha ceannard Bhrus ag iarraidh toraidhean. Gun duilgheadas sam bith dha Brus. Tha smachd aige agus nuair a dh'fhuasglas e a' chùis agus a bhuannaicheas an àrdachadh, tillidh a bhean thuige. Gun duilgheadas.’ Ach a bheil beatha cho sìmplidh sin? An e Brus an duine a tha dha-rìribh a’ smaoineachadh a th’ ann? Bidh na freagairtean brònach, èibhinn agus cuimhneachail a’ nochdadh Sileadh ...Thoir sùil air an aon duilleag dachaigheil le rionnag Seumas MacAmhaidh .Postair filth